Genel

Çok Yaşa CUMHURİYET

En Büyük Hediye, Cumhuriyet

Savaştan yeni çıkmış, birçok açıdan kötü durumda olan bu güzel topraklara Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK bir hediye verdi, bundan tam 94 yıl önce. Bizlere “özgürlük” hediye etti.

Bugün ise tarih 29 Ekim 2017’i gösteriyor. Orta doğunun kanlı durumu hala yaşıyor, binlerce yıl geçti o durum hala geçmedi. Bunca olumsuzluğa rağmen bizim durumumuz ne? Bunun cevabını tartışabiliriz ama hala bir orta doğu ülkesi olmadıysak bunu tek bir kişiye borçluyuz, ATATÜRK’e…

Türk olun veya olmayın, ırk ayrımını savunun veya savunmayın, milliyetçi duygular besleyin ya da beslemeyin hiç fark etmez. Sosyalist olmanız veya liberal olmanız da bunu değiştirmiyor. Türkiye Cumhuriyeti; orta doğunun gölgesinde, yıkılmış bir Osmanlı Devleti’nin ardından adeta küllerinden doğdu. Komşu orta doğu ülkelerindeki sorunlardan haber olmamıza rağmen bihabermiş gibi davranıp cumhuriyetin tartışıldığı bu dönemde, cumhuriyete sahip çıkmayan orta doğunun kanlı karanlığına mahkumdur.

Korkma!

ATATÜRK’e ileri görüşlü denilirken kimse abartmıyordu o bu günleri önceden gördü. Yalnızca o değil onun gibi aydın yüzlerce hatta binlerce insan gördü bugünleri. Birçoğu idam edildi, sürgün edildi hatta suikast ile öldürüldü. Daha aydın ve eşit bir ülke için doğru yolda ilerlememiz gerekiyor.

Cumhuriyet fazilettir, cumhuriyet bayramımız kutlu olsun…

Ey Türk Gençliği!

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927

“Cumhuriyet fazilettir”

Bir Cevap Yazın